High performance turbocharging of a DI Diesel engine by use of a variable geometry turbine : an investigation of super- and turbocharging systems under steady state and transient conditions

Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.