The biology of human lung cancer in vitro, with special reference to small cell carcinoma

Författare: Jonas Bergh; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.