Medling i arbetstvister : en rättslig studie av det svenska systemet i jämförande nordiskt perspektiv

Detta är en avhandling från Norstedt

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.