Asyl/EFSM : a language for specification of protocols and computers

Detta är en avhandling från Department of Computer Systems, Uppsala University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.