Synthesis of LPS epitopes containing Kdo, L-, and D-Glycero-D-manno-heptose to be used in potential conjugate vaccines against Haemophilus species

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.