Single unit activity in afferent and sympathetic C fibres recorded from intact human skin nerves

Författare: Erik Torebjörk; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.