Ölänningar över haven : utvandring från Öland 1840-1930 - bakgrund, förlopp, effekter

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.