Interface magnetism in FeNi/Co and Fe/Co superlattices studied by XMCD

Författare: Matts Björck; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.