Regioselective reactions involving ( -Allyl)palladium intermediates : mechanistic studies and synthetic applications

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.