Anskaffning av standardsystem för att utveckla verksamheter utveckling och prövning av SIV-metoden

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm (EFI)

Sammanfattning: Anskaffning av programvara kan ses som en möjlighet att utveckla ett företag och dess affärsverksamhet. Det finns idag ett stort utbud av standardiserade programvaror att välja emellan. Sådana produkter brukar i dagligt tal kallas för standardsystem. Dessa kan köpas på den öppna marknaden eller vara system som återanvänds mellan företag. Det görs en del felinvesteringar när företag anskaffar standardsystem. Många standardsystem ger inte önskade resultat för verksamheten eller förblir i vissa fall oanvända på företagen. Detta ledde mig in på frågan om en systematisk metod för upphandling av standardsystem kan förbättra situationen.Syftet med denna avhandling har därför varit att konstruera metodik för anskaffning av standardsystem som ett led i att utveckla verksamheter hos företag och organisationer. Mer precist förelåg tre huvudmål för studien:Att utveckla en metod för anskaffning av standardsystem som ger stöd åt företags affärsverksamheter.Att pröva metodens användbarhet, genomförbarhet och logiska uppbyggnad med hjälp av empiri och teori inom området.Att vidareutveckla metoden utifrån gjorda erfarenheter och framförda förändringsbehov från metodprövningen.Metoden som utvecklats och prövats benämns genomgående "SIV-metoden" (Standardsystem I Verksamheter). SIV-metoden bygger på erfarenheter från olika företag som ABB, Alfa-Laval, Arla, Ericsson och Philips.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)