Svensk-tyska relationer kring sekelskiftet 1900. Politik och ekonomi vid tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat

Detta är en avhandling från Historiska institutionen

Sammanfattning: Undersökningen behandlar relationerna mellan Sverige och Tyskland från 1890-talet och fram till första världskriget med fokus på tillkomsten av 1906 års svensk-tyska handelstraktat. De handelspolitiska förbindelserna sätts här i relation till den inrikes- och säkerhetspolitiska situationen i respektive land och ses mot bakgrund av de maktpolitiska förhållandena och den handelspolitiska utvecklingen i Europa i stort. Genom 1906 års handelsavtal med Tyskland kom Sverige nämligen att integreras i det traktatsystem som – direkt eller indirekt – reglerade handelsförbindelserna på den europeiska kontinenten. Här finns en alltså en intressant parallell till nutida svensk politik och Sveriges integrering EU.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.