Energi och ekonomi - tillämpningar av input-output analys (Energy and the Economy - applications of input-output analysis)

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.