Catalytic combustion of hydrogen on a hot palladium catalyst studied by laser spectroscopy and kinetic modelling

Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.