Hadron hadron elastic scattering and annihilation reactions at 5 and 10 GeV/c

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Erik Johansson; [1974]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.