On the physics and evolution of interacting galaxies : a study based on spectroscopy, UBV photometry and a survey of southern interacting galaxies

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.