Pharmacological therapy of Helicobacter pylori infection

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Peter Unge; Linköping.; Linköping.; [2002]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.