Bara som skapande : Om konstpraktik som meningsskapande och reflexivprocess, belyst genom konstlärarens yrkeskunnande

Författare: Katji Lindberg; Konstfack; []

Nyckelord: HUMANITIES; HUMANIORA;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)