Networks of urban interaction - Growth and centrality in the complex geography of urban activity

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.