Siette fortsättningen af strödda besvarade lagfrågor. Hvilka, med den vidt lagfarne juridiska facultetens i Upsala samtycke, under Herr Professorens i Svenska och Romerska Lagfarenheten, samt Ledamotens uti Kongl. Vetenskaps Societeten härstädes, Doct. Da

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)