Do Municipalities Respond Asymmetrically to Increases and Decreases in Intergovernmental Grants? Empirical Evidence from Sweden

Författare: Matilda Bölling; Uppsala Universitet.; [2007]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.