I will not leave you comfortless (John 14:18) - Hindrances and possibilities in pastoral care for victims of sexual abuse

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.