On static and dynamical properties of dilute and moderately concentrated solutions : polystyrene in trans-decalin close to and far from the theta temperature

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.