Diffusion of cations in bentonite clay : laboratory and in-situ studies

Detta är en avhandling från Stockholm : Kemi

Författare: Mats Jansson; Kth.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.