Phase transitions, kinetics, and spin relations in FeS and Fe1-xS

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Olof Kruse; Uppsala Universitet.; [1990]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.