Hybrid Solvents based on Ionic Liquids/Deep Eutectic Solvents for CO2 Separation : Experiments, Modeling, Process Simulation and Evaluation

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.