En studie med kvantitativa metoder av folkundervisningen i Bygdeå socken 1845-1873

Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

Författare: Egil Johansson; Umeå Universitet.; [1972]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.