Arbetsgivare och fackföreningsledare i domarsäte : en studie i rättsbildningen på arbetsmarknaden

Detta är en avhandling från Lund : Carl Bloms boktryckeri

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.