Anglo American Capital, and Immigrant Workers : Swedes and other Immigrant Workers on a Minnesota Railroad 1880-1920

Detta är en avhandling från Växjö : Växjö universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.