Silicon-On-Insulator Materials and Devices

Författare: Stefan Tiensuu; Uppsala Universitet.; [1996]

Nyckelord: TEKNIKVETENSKAP; TECHNOLOGY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.