Atomic Spectroscopy on Fusion Relevant Ions and Studies of Light Impurities in the JET Tokamak

Detta är en avhandling från Magnus Tunklev, Atomic Spectroscopy, Sölveg. 14, 223 62 Lund

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Kontroll av fororeningar i dagens fusionsmaskiner aer ett inte alltfor stort problem. De kan dock anvandas for diagnostiskt syfte eftersom deras linjeemission avslojar ett flertal intressanta plasmaparametrar. For att kunna maeta egenskaper som jontemperatur, jondensitet och plasmarotation i ett fusionsplasma, aer det av yttersta vikt att den spektroskopiska tolkningen av signalerna ar korrekt. Ett flertal signaler som "skuggar" de signaler vi vill utfora maetningarna pa har undersokts. Detta har lett bla. till battre vaerde pa vaeteatomernas densitet i plasmat. Studier har aven utforts rorande joners transport, detta eftersom plasmats stabillitet och effektivitet aer beroende av de ingaende partiklarnas transportegenskaper.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.