Cost-Benefit Analysis and Valuation Uncertainty : Empirical contributions and methodological developments of a study on trade-offs between hydropower and wild salmon

Detta är en avhandling från Arkitektkopia, Umeå

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.