Military decision making and planning : towards a new prescriptive model

Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.