Experimental studies on lung mechanics, gas exchange and oxygen delivery under open lung conditions : mechanical ventilation with decelerating versus constant inspiratory flow

Författare: Agneta Markström; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.