Physiology of Cross-Country Skiing : with a special emphasis on the role of the upper body

Detta är en avhandling från Stockholm : US AB

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.