Children in the Holocaust : dealing with affects and memory images in trauma and generational linking

Detta är en avhandling från Stockholm : Dept. of Education, Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.