De högadliga godsen i Sverige vid 1500-talets mitt : geografisk uppbyggnad, räntestruktur, godsdrift och hushållning

Detta är en avhandling från Stockholm : Riksantikvarieämbetet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.