Resilient welfare states : Nordic welfare state development in the late 20th century

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

Författare: Anders Nordlund; [2002]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.