Alternativa distributionssystem : en samhällsekonomisk modellstudie av dagligvarudistributionen

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

Författare: Leif Widman; [1976]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.