Elevplanen som text : om identitet, genus, makt och styrning i skolans elevdokumentation

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.