Sveriges plåtmynt 1644-1776 : en undersökning av plåtmyntens roll som betalningsmedel

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.