Feasibility of the fluorometric microculture cytotoxicity assay (FMCA) in the preclinical evaluation of anticancer drugs

Författare: Helena Fridborg; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.