The magic code : the use of magical patterns in fantasy for children

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Maria Nikolajeva; Stockholms Universitet.; [1988]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.