A time-domain method for the design of non-reflecting media : an inverse problem for dispersive and dissipative plane-stratified media by the wave-splitting and green functions technique

Författare: Rasmus Hellberg; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.