Omsorg, vård och undervisning : En studie av den ideologiska grundsynen i arbetsstuga och fritidshem med exempel från Luleå och Stockholm

Detta är en avhandling från Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, Umeå

Författare: Margaretha Berglund; Umeå Universitet.; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.