Kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet : en analys av svenska industriföretag

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinst. vid Handelshögsk. (EFI)

Sammanfattning: I rapporten studeras den långsiktiga finansiella utvecklingen för de flesta större industriföretag. Rapporten redovisar den hittills mest omfattande studie som gjorts av svenska företags kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet. Studerade frågor kan exemplifieras med följande:Hur har omsättning, löner och antalet anställda utvecklats i företaget med olika räntabilitet?Har kapitaltillväxten varit högre i företag med högre räntabilitet? Har den begränsats av skuldsättningsgradens storlek?Har kapital- och skuldstrukturen förändrats på olika sätt för företag med olika tillväxt och räntabilitet?Har kapital- och skuldstrukturen förändrats på olika sätt för företag med olika tillväxt och räntabilitet?Vad karaktäriserar företag med olika utdelningspolitik och företag som genomfört nyemissioner?Hur har olika företag kunnat utnyttja möjligheterna att bilda skattekrediter?I rapporten urskiljs profiler, dvs grupper av företag som haft likartad utveckling. Även andra företagsgrupperingar utnyttjas. Exempelvis jämförs börsbolag och fåmansbolag.Förutom den empiriska analysen omfattar rapporten en diskussion av metoder för mätning av kapitaltillväxt, kapitalstruktur och räntabilitet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)