E-deltagande i fysisk planering : att fånga lokal kunskap med webbGIS

Författare: Niclas Östlund; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.