Likhet uten solidaritet? Idéhistoriske studier av karakterer i utdanning og meritokrati

Sammanfattning: http://www.ub.gu.se/sok/dissdatabas/abstracts/2006/20060610ga.pdf

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.