Problemlösningsarbete på låg organisatorisk nivå : två studier om implementering respektive konkretisering av idéer om kundorderstyrd tillverkning

Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.