Credit Risk Management Policy and Strategies in a Commercial Bank in Tanzania

Detta är en avhandling från Umeå universitet

Författare: Evelyn Richard; Umeå Universitet.; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.