English pronunciation according to Peter Moberg (1801 ff.) and other Swedes before 1900

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell international

Författare: Rune Nohlgren; Stockholms Universitet.; [1981]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.